Kalkulator odsetek przed opodatkowaniem

Całkowity zysk przed opodatkowaniem osiągnięty przez czas trwania umowy

12 miesięcy 10.50%
24 miesięcy 11.00%
36 miesięcy 11.50%

Odsetki Kwartalne przed opodatkowaniem

Odsetki Kwartalne 10.50%
Odsetki Kwartalne 11.00%
Odsetki Kwartalne 11.50%