Skontaktuj się z nami

Dane firmowe

Invest Development Sp. z o.o.

87-800 Włocławek,
Ul. Duninowska 9

+48 54 412 66 02

Dawid Miziołek

Pełnomocnik Zarządu
Tel. 792 789 299
dawid.miziolek@grupamajster.eu

Przemysław Januszewski

Sales & Marketing
Tel. 733 382 393
przemyslaw.januszewski@grupamajster.eu

Maria Jaśkiewicz

Prokurent
Tel. 733 372 802
maria.jaskiewicz@grupamajster.eu

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Invest Development Sp. z o.o. zawartych w formularzu kontaktowym, w celu realizacji przesłanego za jego pośrednictwem zgłoszenia. Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres: biuro@grupamajster.pl, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych.