Zarząd spółki Invest Development

Sprawujący stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rafał Alabrudziski

Prezes Zarządu

Ponad 12 letnie doświadczenie zarządcze w branży deweloperskiej i finansowej. Jako wiceprezes GRUPY MAJSTER zarządza i koordynuje działania strategiczne spółek jak i nadzoruje ich sprawy finansowe.

Członek rad nadzorczych oraz zarządów.

Maria Jaśkiewicz

Prokurent
Ekonomistaka

30 lat w branży budowlanej na stanowisku Głównej Księgowej i pełnomocnika zarządu:

Od 2016 roku pełnomocnik zarządu GRUPY MAJSTER.

Rada Nadzorcza

Sprawujący stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Świec Piotr

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przedsiębiorca

Od ponad 30 lat prowadzi działalności gospodarcze związane z branżą budowlaną i deweloperską. Organizator ogólnopolskiej sieci marketów budowlanych. Twórca firmy deweloperskiej realizującej inwestycje na terenie całego kraju.

Nadzoruje procesy inwestycyjne powiązane ze Spółką INVEST DEVELOPMENT.

Jacek Jasiński

Członek Rady Nadzorczej
Prawnik

Specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym. Członek rad nadzorczych, zarządów oraz doradca zarządów spółek prawa handlowego.

Nadzoruje kwestie prawne w spółce INVEST DEVELOPMENT.