Kalkulator odsetek przed opodatkowaniem

Całkowity zysk przed opodatkowaniem osiągnięty przez czas trwania umowy

12 miesięcy 5.50%
24 miesięcy 6.00%
36 miesięcy 6.50%

Odsetki Kwartalne przed opodatkowaniem

Odsetki Kwartalne 5.50%
Odsetki Kwartalne 6.00%
Odsetki Kwartalne 6.50%